مسابقات انتخابی کشتی فرنگی بزرگسالان جام یادگار امام (ره):
اطلاعیه و بخشنامه

مسابقات انتخابی کشتی فرنگی بزرگسالان جام یادگار امام (ره):

رقابتها طی روزهای 30 دی و اول بهمن برگزار خواهد شد .

پیکارهای كشتي آزاد و فرنگي كارگران قهرماني كشور :
اطلاعیه و بخشنامه

پیکارهای كشتي آزاد و فرنگي كارگران قهرماني كشور :

مسابقات از تاریخ 15 تا 19 دیماه برگزار خواهد شد .

برنامه های تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان تا پایان سالجاری:
اطلاعیه و بخشنامه

برنامه های تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان تا پایان سالجاری:

برای جام وهبی امره 14 فرنگی کار به ترکیه اعزام می شوند.

در صورت موافقت فدراسیون کشتی :
اطلاعیه و بخشنامه

در صورت موافقت فدراسیون کشتی :

خوزستان میزبان اردونشینان تیم ملی کشتی فرنگی جوانان خواهد بود .

مرحله اول اردوی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان :
اطلاعیه و بخشنامه

مرحله اول اردوی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان :

8 کشتی گیر و یک مربی به اردوی تیم ملی دعوت شدند .

مسابقات درون اردویی تیم کشتی فرنگی بزرگسالان خوزستان:
اطلاعیه و بخشنامه

مسابقات درون اردویی تیم کشتی فرنگی بزرگسالان خوزستان:

رقابتها با 3 (سه) کیلوگرم ارفاق وزن برگزار خواهد شد .

رقابتهای لیگ کشتی فرنگی و آزاد نونهالان خوزستان :
اطلاعیه و بخشنامه

رقابتهای لیگ کشتی فرنگی و آزاد نونهالان خوزستان :

اعلام شرایط و تاریخ برگزاری مسابقات .

رقابتهای کشتی فرنگی بین المللی جام یادگار امام(ره):
اطلاعیه و بخشنامه

رقابتهای کشتی فرنگی بین المللی جام یادگار امام(ره):

اعلام شرایط نفرات شرکت کننده در مسابقات .

رقابتهای کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی کشور:
اطلاعیه و بخشنامه

رقابتهای کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی کشور:

زنجان میزان مسابقات شد . .

مسابقات کشتی فرنگی بزرگسالان قهرمانی کشور :
اطلاعیه و بخشنامه

مسابقات کشتی فرنگی بزرگسالان قهرمانی کشور :

میزبانی مسابقات به شیراز رسید .

اطلاعیه و بخشنامه

مسابقات کشتی آزاد انتخابی جشنواره کشور :

نونهالان آزاد کار با هم به مبارزه خواهند پرداخت .

اطلاعیه و بخشنامه

بخشنامه شماره738/65

مربوط به لیگ کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان خوزستان در روزهای 18/9/88 لغایت 20/9/88