رقابت های مرحله رفت لیگ متمرکز کشتی فرنگی جوانان باشگاههای استان خوزستان / اهواز :
کمیته داوران

رقابت های مرحله رفت لیگ متمرکز کشتی فرنگی جوانان باشگاههای استان خوزستان / اهواز :

اسامی داوران و کادر اجرایی مسابقات اعلام شد.

رقابت های کشتی آلیش آزاد و کلاسیک انتخابی استان خوزستان / اهواز :
کمیته داوران

رقابت های کشتی آلیش آزاد و کلاسیک انتخابی استان خوزستان / اهواز :

اسامی داوران و کادر اجرایی مسابقات اعلام شد.

رقابت های مرحله رفت کشتی آزاد و فرنگی لیگ منطقه هفت نوجوانان باشگاههای کشور/ اهواز :
کمیته داوران

رقابت های مرحله رفت کشتی آزاد و فرنگی لیگ منطقه هفت نوجوانان باشگاههای کشور/ اهواز :

اعضای کادر اجرایی و داوران معرفی شده از سوی فدراسیون و هیئت کشتی خوزستان معرفی شدند.

به همت رئیس هیئت کشتی خوزستان :
کمیته داوران

به همت رئیس هیئت کشتی خوزستان :

از مهدی بشیرزاده داور المپیکی و درجه یک S بین المللی استان خوزستان اعزامی به مسابقات قهرمانی جهان تقدیر به عمل آمد .

رقابت های کشتی آزاد انتخابی نوحوانان استان خوزستان / اهواز :
کمیته داوران

رقابت های کشتی آزاد انتخابی نوحوانان استان خوزستان / اهواز :

اسامی داوران و کادر اجرایی مسابقات اعلام شد.

رقابت های کشتی آزاد نونهالان عمومی و انتخابی استعدادهای برتر استان خوزستان / اهواز:
کمیته داوران

رقابت های کشتی آزاد نونهالان عمومی و انتخابی استعدادهای برتر استان خوزستان / اهواز:

کادر اجرایی و داوران مسابقات معرفی شدند.

با همکاری و مساعدت سرپرست هیئت کشتی خوزستان :
کمیته داوران

با همکاری و مساعدت سرپرست هیئت کشتی خوزستان :

بدهی های معوقه ماههای فروردین تا آذرماه سال گذشته داوران و کادر اجرایی به صورت توافقی پرداخت گردید .

رقابت های کشتی فرنگی نونهالان استعدادهای برتر انتخابی خوزستان / اهواز :
کمیته داوران

رقابت های کشتی فرنگی نونهالان استعدادهای برتر انتخابی خوزستان / اهواز :

کادر اجرایی و داوران مسابقات معرفی شدند.

رقابت های مرحله نهایی انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان / تهران :
کمیته داوران

رقابت های مرحله نهایی انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان / تهران :

مهدی بشیرزاده داور بین المللی و ارشد استان خوزستان به عنوان هیئت ژوری مسابقات انتخاب شد.

رقابت های کشتی فرنگی جشنواره نونهالان کشور(( یادواره جانباختگان حادثه متروپل آبادان)) / اهواز :
کمیته داوران
رقابت های کشتی آزاد جشنواره نونهالان کشور ((یادواره جان باختگان حادثه متروپل آبادان)) / اهواز :
کمیته داوران
با اعلام فدراسیون کشتی :
کمیته داوران

با اعلام فدراسیون کشتی :

جلال حبیبی و امین تادین داوران بین المللی کشتی استان خوزستان جهت شرکت در کلاس های ارتقاء برون مرزی انتخاب شدند .

رقابت های کشتی فرنگی نونهالان انتخابی باشگاههای خوزستان (( جام رمضان)) / اهواز :
کمیته داوران

رقابت های کشتی فرنگی نونهالان انتخابی باشگاههای خوزستان (( جام رمضان)) / اهواز :

کادر اجرایی ، داوران و کمیته فنی مسابقات معرفی شدند.

رقابت های کشتی آزاد نونهالان انتخابی و عمومی باشگاههای خوزستان((جام رمضان)) / اهواز:
کمیته داوران

رقابت های کشتی آزاد نونهالان انتخابی و عمومی باشگاههای خوزستان((جام رمضان)) / اهواز:

اسامی داوران و کادر اجرایی مسابقات اعلام شد.

رقابت های لیگ کشتی آزاد نونهالان باشگاههای خوزستان (( گرامیداشت شهید محمد جمال پور)) / اهواز:
کمیته داوران
با کسب بیشترین آراء اخذ شده از سوی داوران بین المللی سراسر کشور :
کمیته داوران

با کسب بیشترین آراء اخذ شده از سوی داوران بین المللی سراسر کشور :

مهدی بشیرزاده داور درجه یک s استان خوزستان به عنوان نفر نخست انتخابات کمیسیون داوران کشور برگزیده شد.

وی با کسب 87 رأی و اختلاف 28 رأی نسبت به نفر دوم بالاتر از سایر داوران بین المللی کشور قرار گرفت.

بشیرزاده اولین داور خوزستانی می باشد که در این انتخابات بیشترن رأی را کسب نموده است.