در جریان برگزاری مرحله فینال رقابت های لیگ کشتی فرنگی خردسالان باشگاههای خوزستان در اهواز:
کمیته داوران

در جریان برگزاری مرحله فینال رقابت های لیگ کشتی فرنگی خردسالان باشگاههای خوزستان در اهواز:

نشست صمیمی رمضان جمال پور رئیس هیئت کشتی خوزستان با داوران حاضر در مسابقات و اعضای کمیسیون داوری هیئت کشتی استان برگزار شد .

مرحله برگشت و نهایی رقابت های کشتی فرنگی لیگ خردسالان باشگاههای خوزستان (( گرامیداشت دهه فجر)) / اهواز :
کمیته داوران
مرحله برگشت و نهایی رقابت های کشتی آزاد لیگ خردسالان باشگاههای خوزستان (( گرامیداشت دهه فجر)) / اهواز :
کمیته داوران
از روز گذشته و با شرکت داوطلبان خوزستانی :
کمیته داوران

از روز گذشته و با شرکت داوطلبان خوزستانی :

کلاس داوری درجه 3 (استاز) در شهرستان اندیمشک آغاز گردیده است .

رقابت های دور رفت لیگ کشتی آزاد و فرنگی خردسالان باشگاههای خوزستان(( گرامیداشت دهه مبارک فجر)) :
کمیته داوران
با تأیید فدراسیون کشتی :
کمیته داوران

با تأیید فدراسیون کشتی :

کلاس داوری درجه 3(استاز) به میزبانی شهرستان اندیمشک تشکیل خواهد شد .

با اعلام هیئت  کشتی خوزستان :
کمیته داوران

با اعلام هیئت کشتی خوزستان :

کلاس استاژ (درجه 3 ) داوری کشتی آزاد و فرنگی برگزار خواهد شد .

رقابت های کشتی فرنگی عمومی و انتخابی بزرگسالان باشگاههای خوزستان / اهواز :
کمیته داوران

رقابت های کشتی فرنگی عمومی و انتخابی بزرگسالان باشگاههای خوزستان / اهواز :

اعضای کادر اجرایی و داوران مسابقات معرفی شدند.

رقابت های کشتی آزاد بزرگسالان عمومی و قهرمانی باشگاههای خوزستان / اهواز:
کمیته داوران

رقابت های کشتی آزاد بزرگسالان عمومی و قهرمانی باشگاههای خوزستان / اهواز:

کادر اجرایی و داوران مسابقات معرفی شدند.

رقابت های کشتی آزاد جوانان عمومی و قهرمانی باشگاههای خوزستان / اهواز :
کمیته داوران

رقابت های کشتی آزاد جوانان عمومی و قهرمانی باشگاههای خوزستان / اهواز :

داوران و کادر اجرایی مسابقات اعلام شدند.

رقابت های کشتی فرنگی جوانان عمومی و قهرمانی باشگاههای خوزستان / اهواز :
کمیته داوران

رقابت های کشتی فرنگی جوانان عمومی و قهرمانی باشگاههای خوزستان / اهواز :

اسامی داوران و کادر اجرایی مسابقات اعلام شد .

به پیشنهاد کمیسیون داوری هیئت کشتی خوزستان و طی احکامی از سوی رمضان جمال پور  :
کمیته داوران
روز گذشته و با حضور مدرس کمیته داوران فدراسیون کشتی :
کمیته داوران

روز گذشته و با حضور مدرس کمیته داوران فدراسیون کشتی :

کلینیک کلاس کنترل و ارتقاء داوران ملی استان خوزستان برگزار شد.

رقابت های کشتی فرنگی نوجوانان انتخابی و قهرمانی باشگاههای خوزستان / اهواز :
کمیته داوران

رقابت های کشتی فرنگی نوجوانان انتخابی و قهرمانی باشگاههای خوزستان / اهواز :

اسامی داوران و کادر اجرایی مسابقات اعلام شد.

به درخواست هیئت کشتی خوزستان و با موافقت فدراسیون کشتی :
کمیته داوران

به درخواست هیئت کشتی خوزستان و با موافقت فدراسیون کشتی :

کلاس کنترل و ارتقاء داوران ملی به میزبانی استان خوزستان برگزار خواهد شد.

رقابت های کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی و انتخابی باشگاههای خوزستان / اهواز  :
کمیته داوران

رقابت های کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی و انتخابی باشگاههای خوزستان / اهواز :

اسامی داوران و کادر اجرایی مسابقات اعلام شد.

رقابت های کشتی ساحلی بزرگسالان انتخابی باشگاههای استان خوزستان / شوشتر :
کمیته داوران

رقابت های کشتی ساحلی بزرگسالان انتخابی باشگاههای استان خوزستان / شوشتر :

اسامی داوران و کادر اجرایی اعلام شد.

رقابت های کشتی آزاد و فرنگی نونهالان استعدادهای برتر انتخابی استان خوزستان / اهواز :
کمیته داوران

رقابت های کشتی آزاد و فرنگی نونهالان استعدادهای برتر انتخابی استان خوزستان / اهواز :

اسامی داوران و کادر اجرایی مسابقات اعلام شد (( اصلاح خبر)).

طی حکمی از سوی رئیس هیئت کشتی خوزستان :
کمیته داوران

طی حکمی از سوی رئیس هیئت کشتی خوزستان :

مهدی بشیرزاده داور بین المللی و ارشد کشتی کشور به عنوان رئیس کمیته داوران هیئت کشتی خوزستان منصوب شد.

رقابت های کشتی آزاد نوجوانان انتخابی باشگاههای خوزستان / اهواز :
کمیته داوران

رقابت های کشتی آزاد نوجوانان انتخابی باشگاههای خوزستان / اهواز :

اسامی کادر اجرایی و داوران مسابقات اعلام شد.