اردوی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان :
اطلاعیه و بخشنامه

اردوی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان :

8 کشتی گیر و یک مربی خوزستانی به اردو دعوت شدند .

کشتی فرنگی نوجوانان خوزستان :
اطلاعیه و بخشنامه

کشتی فرنگی نوجوانان خوزستان :

برترین کشتی گیر 42 کیلویی استان انتخاب خواهد شد .

پیکارهای مرحله نهایی کشتی آزاد لیگ نوجوانان خوزستان:
اطلاعیه و بخشنامه

پیکارهای مرحله نهایی کشتی آزاد لیگ نوجوانان خوزستان:

تاریخ مسابقات برگشت و نهایی اعلام شد.

رقابتهای کشتی آزاد و فرنگی جشنواره نونهالان کشور:
اطلاعیه و بخشنامه

رقابتهای کشتی آزاد و فرنگی جشنواره نونهالان کشور:

تیمهای کردستان و قم نیز اعلام آمادگی نمودند.

مسابقات کشتی جشنواره کشور:
اطلاعیه و بخشنامه

مسابقات کشتی جشنواره کشور:

اسامی تیم های آزاد نونهالان خوزستان اعلام شد .

رقابتهای کشتی فرنگی جام جهانی بزرگسالان (بلاروس) :
اطلاعیه و بخشنامه

رقابتهای کشتی فرنگی جام جهانی بزرگسالان (بلاروس) :

درخشش سعید عبدولی و تیم ملی جمهوری اسلامی ایران.

پیکارهای کشتی جشنواره نونهالان کشور :
اطلاعیه و بخشنامه

پیکارهای کشتی جشنواره نونهالان کشور :

برنامه ورود کشتی گیران به اندیمشک و جابجایی نفرات در دو وزن اعلام شد.

مازندران هم اعلام آمادگی نمود.

رقابتهای کشتی آزاد و فرنگی جشنواره نونهالان کشور:
اطلاعیه و بخشنامه

رقابتهای کشتی آزاد و فرنگی جشنواره نونهالان کشور:

تاکنون 7 تیم اعلام آمادگی نموده اند .

اردوی مرحله دوم بستر سازی کشتی فرنگی نونهالان خوزستان:
اطلاعیه و بخشنامه

اردوی مرحله دوم بستر سازی کشتی فرنگی نونهالان خوزستان:

104 کشتی گیر به همراه 12 مربی در اردو حاضر هستند.

مسابقات کشتی فرنگی بزرگسالان جام جهانی(بلاروس):
اطلاعیه و بخشنامه

مسابقات کشتی فرنگی بزرگسالان جام جهانی(بلاروس):

دو خوزستانی به همراه یک مربی بعضویت تیم ملی درآمدند. 

مرحله دوم اردوی بستر سازی کشتی فرنگی نونهالان خوزستان:
اطلاعیه و بخشنامه

مرحله دوم اردوی بستر سازی کشتی فرنگی نونهالان خوزستان:

53 کشتی گیر و 9 مربی در این مرحله از اردو حضور دارند.

مسابقات مرحله برگشت و نهایی کشتی آزاد لیگ نوجوانان خوزستان :
اطلاعیه و بخشنامه

مسابقات مرحله برگشت و نهایی کشتی آزاد لیگ نوجوانان خوزستان :

تاریخ و محل برگزاری مسابقات اعلام شد .

مسابقات کشتی فرنگی انتخابی نونهالان خوزستان:
اطلاعیه و بخشنامه

مسابقات کشتی فرنگی انتخابی نونهالان خوزستان:

تیم های منتخب استان بصورت درون اردویی انتخاب میشوند .

رقابتهای کشتی آزاد و فرنگی جشنواره نونهالان کشور:
اطلاعیه و بخشنامه

رقابتهای کشتی آزاد و فرنگی جشنواره نونهالان کشور:

اعلام تاریخ و محل برگزاری مسابقات .

پیکارهای کشتی آزاد و فرنگی نونهالان خوزستان - انتخابی جشنواره:
اطلاعیه و بخشنامه

پیکارهای کشتی آزاد و فرنگی نونهالان خوزستان - انتخابی جشنواره:

تاریخ و شرایط برگزاری مسابقات اعلام شد.

رقابتهای کشتی فرنگی بین المللی وهبی امره ترکیه:
اطلاعیه و بخشنامه

رقابتهای کشتی فرنگی بین المللی وهبی امره ترکیه:

امیر قاسمی منجزی از دور مسابقات کنار رفت.

پیکارهای کشتی فرنگی بین المللی جام وهبی امره ترکیه:
اطلاعیه و بخشنامه

پیکارهای کشتی فرنگی بین المللی جام وهبی امره ترکیه:

یک تغییر برای خوزستان در ترکیب تیم ملی .

پیکارهای کشتی فرنگی بین المللی وهبی امره ترکیه:
اطلاعیه و بخشنامه

پیکارهای کشتی فرنگی بین المللی وهبی امره ترکیه:

3 خوزستانی در ترکیب قطعی تیم ملی بزرگسالان قرار گرفتند.

مسابقات لیگ متمرکز کشتی آزاد نوجوانان خوزستان:
اطلاعیه و بخشنامه

مسابقات لیگ متمرکز کشتی آزاد نوجوانان خوزستان:

احتمال حضور10 تیم در رقابتها به میزبانی سوسنگرد. 

اردوی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان در اندیمشک:
اطلاعیه و بخشنامه

اردوی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان در اندیمشک:

اسامی کشتی گیران دعوتی فدراسیون و هیئت استان اعلام شد.