رقابت های لیگ متمرکز کشتی آزاد و فرنگی جوانان باشگاههای استان خوزستان / اهواز :
اطلاعیه و بخشنامه
پایان رقابت های کشتی آلیش آزاد و کلاسیک انتخابی استان خوزستان / اهواز :
اطلاعیه و بخشنامه

پایان رقابت های کشتی آلیش آزاد و کلاسیک انتخابی استان خوزستان / اهواز :

نفرات و تیم های برتر معرفی شدند.

رقابت های کشتی آلیش آزاد و کلاسیک کمربند انتخابی بزرگسالان استان خوزستان :
اطلاعیه و بخشنامه

رقابت های کشتی آلیش آزاد و کلاسیک کمربند انتخابی بزرگسالان استان خوزستان :

آیین نامه اجرایی مسابقات اعلام شد.

پایان رقابت های کشتی آزاد نوجوانان انتخابی استان خوزستان / اهواز :
اطلاعیه و بخشنامه

پایان رقابت های کشتی آزاد نوجوانان انتخابی استان خوزستان / اهواز :

نفرات برتر اوزان دهگانه معرفی شدند.

رقابت های کشتی فرنگی و آزاد نوجوانان انتخابی استان خوزستان / اهواز :
اطلاعیه و بخشنامه

رقابت های کشتی فرنگی و آزاد نوجوانان انتخابی استان خوزستان / اهواز :

آیین نامه اجرایی مسابقات اعلام شد .

با اعلام هیئت کشتی استان خوزستان :
اطلاعیه و بخشنامه

با اعلام هیئت کشتی استان خوزستان :

زمان بندی مسابقات کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان بمنظور شرکت در مسابقات لیگ منطقه ای کشور اعلام شد.

پایان رقابت های کشتی آزاد نونهالان عمومی و انتخابی استعدادهای برتر خوزستان / اهواز:
اطلاعیه و بخشنامه
پایان رقابت های کشتی فرنگی نونهالان عمومی و انتخابی استعدادهای برتر استان خوزستان / اهواز:
اطلاعیه و بخشنامه
رقابت های کشتی فرنگی نونهالان عمومی و انتخابی استعدادهای برتر خوزستان / اهواز:
اطلاعیه و بخشنامه
رقابت های کشتی فرنگی و آزاد نونهالان انتخابی استعدادهای برتر استان خوزستان / اهواز :
اطلاعیه و بخشنامه
با اعلام هیئت کشتی استان خوزستان :
اطلاعیه و بخشنامه

با اعلام هیئت کشتی استان خوزستان :

رقابت های کشتی آزاد و فرنگی نونهالان انتخابی استان جهت حضور در سومین دوره بازی های المپیاد استعدادهای برتر کشور برگزار خواهد شد.

پایان رقابت های کشتی فرنگی جشنواره نونهالان کشور(( یادواره جانباختگان حادثه متروپل آبادان))/ اهواز:
اطلاعیه و بخشنامه

پایان رقابت های کشتی فرنگی جشنواره نونهالان کشور(( یادواره جانباختگان حادثه متروپل آبادان))/ اهواز:

استان خوزستان به مقام قهرمانی رسید.

تیم های ملی عراق و استان بوشهر دوم و سوم شدند.

رقابت های کشتی فرنگی جشنواره نونهالان کشور(( یادواره جانباختگان حادثه متروپل آبادان)) /اهواز :
اطلاعیه و بخشنامه
پایان رقابت های کشتی آزاد جشنواره نونهالان کشور (( یادواره جانباختگان حادثه متروپل آبادان)) / اهواز :
اطلاعیه و بخشنامه

پایان رقابت های کشتی آزاد جشنواره نونهالان کشور (( یادواره جانباختگان حادثه متروپل آبادان)) / اهواز :

استان خوزستان به مقام قهرمانی رسید .

استان های کهکیلویه و بویراحمد و ایلام دوم وسوم شدند.

رقابت های کشتی آزاد و فرنگی جشنواره نونهالان کشور (( گرامیداشت شهدای کشتی گیر استان خوزستان))/ اهواز :
اطلاعیه و بخشنامه
رقابت های کشتی فرنگی نونهالان انتخابی باشگاههای خوزستان (( جام رمضان )) / اهواز:
اطلاعیه و بخشنامه

رقابت های کشتی فرنگی نونهالان انتخابی باشگاههای خوزستان (( جام رمضان )) / اهواز:

نفرات برتر اوزان 6 گانه روز اول مشخص شد.

پایان رقابت های کشتی ساحلی انتخابی باشگاههای خوزستان(( جام رمضان و یادواره شادروان پهلوان منصور ارجمندپور)) / شوشتر:
اطلاعیه و بخشنامه

پایان رقابت های کشتی ساحلی انتخابی باشگاههای خوزستان(( جام رمضان و یادواره شادروان پهلوان منصور ارجمندپور)) / شوشتر:

تیم هیئت کشتی شهرستان اندیمشک به مقام قهرمانی رسید .

تیم های هیئت کشتی شهرستان های شوشتر و هندیجان عناوین دوم و سوم را بدست آوردند .

نفرات و تیم های برتر معرفی شدند.

رقابت های کشتی فرنگی نونهالان انتخابی باشگاههای خوزستان (( جام رمضان))/ اهواز :
اطلاعیه و بخشنامه

رقابت های کشتی فرنگی نونهالان انتخابی باشگاههای خوزستان (( جام رمضان))/ اهواز :

آیین نامه اجرایی مسابقات اعلام شد.

رقابت های کشتی ساحلی بزرگسالان انتخابی باشگاههای استان خوزستان:
اطلاعیه و بخشنامه

رقابت های کشتی ساحلی بزرگسالان انتخابی باشگاههای استان خوزستان:

شهرستان شوشتر میزبان مسابقات شد.

پیکارها با عنوان (( جام رمضان و یادواره شادروان پهلوان منصور ارجمندپور )) برگزار می شود.