پایان رقابت های کشتی آزاد جوانان انتخابی و عمومی باشگاههای خوزستان / اهواز :
اطلاعیه و بخشنامه

پایان رقابت های کشتی آزاد جوانان انتخابی و عمومی باشگاههای خوزستان / اهواز :

نفرات برتر اوزان دهگانه معرفی شدند (( گزارش تصویری))

نفرات قهرمان تا بعدازظهر روز شنبه 8 بهمن ماه فرصت دارند در سامانه جامع فدراسیون کشتی ثبت نام نمایند.

رقابت های کشتی آزاد جوانان عمومی و انتخابی باشگاههای خوزستان / اهواز :
اطلاعیه و بخشنامه

رقابت های کشتی آزاد جوانان عمومی و انتخابی باشگاههای خوزستان / اهواز :

آیین نامه اجرایی مسابقات اعلام شد.

کلیه هیئت های شهرستانی موظف به تیم داری در این مسابقات هستند.

پایان رقابت های کشتی آزاد عمومی و انتخابی بزرگسالان استان خوزستان / اهواز :
اطلاعیه و بخشنامه
رقابت های کشتی آزاد عمومی و انتخابی بزرگسالان خوزستان / اهواز :
اطلاعیه و بخشنامه

رقابت های کشتی آزاد عمومی و انتخابی بزرگسالان خوزستان / اهواز :

نفرات برتر 5 وزن روز اول معرفی شدند.

رقابت های کشتی آزاد بزرگسالان عمومی و انتخابی استان خوزستان :
اطلاعیه و بخشنامه

رقابت های کشتی آزاد بزرگسالان عمومی و انتخابی استان خوزستان :

آیین نامه اجرایی مسابقات اعلام شد.

کلیه هیئت های شهرستان ها موظف به اعزام تیم به این مسابقات می باشند.

پایان رقابت های کشتی فرنگی جوانان انتخابی مجدد استان خوزستان  / اهواز :
اطلاعیه و بخشنامه

پایان رقابت های کشتی فرنگی جوانان انتخابی مجدد استان خوزستان / اهواز :

نفرات برتر اوزان دهگانه معرفی شدند(( گزارش تصویری)).

رقابت های کشتی فرنگی لیگ متمرکز نوجوانان باشگاههای استان خوزستان / اهواز:
اطلاعیه و بخشنامه

رقابت های کشتی فرنگی لیگ متمرکز نوجوانان باشگاههای استان خوزستان / اهواز:

آیین نامه اجرایی مسابقات اعلام شد.

کلیه شهرستان های استان ملزم به شرکت حداقل یک تیم در این دوره از مسابقات می باشند.

پایان رقابت های کشتی فرنگی عمومی و انتخابی بزرگسالان استان خوزستان / اهواز:
اطلاعیه و بخشنامه

پایان رقابت های کشتی فرنگی عمومی و انتخابی بزرگسالان استان خوزستان / اهواز:

نفرات برتر اوزان دهه گانه معرفی شدند.

رقابت های کشتی فرنگی عمومی و انتخابی بزرگسالان خوزستان / اهواز:
اطلاعیه و بخشنامه

رقابت های کشتی فرنگی عمومی و انتخابی بزرگسالان خوزستان / اهواز:

نفرات برتر پنج وزن نخست مشخص شدند.

رقابت های کشتی فرنگی بزرگسالان عمومی و انتخابی استان خوزستان / اهواز :
اطلاعیه و بخشنامه

رقابت های کشتی فرنگی بزرگسالان عمومی و انتخابی استان خوزستان / اهواز :

آیین نامه اجرایی مسابقات اعلام شد .

رقابت های لیگ متمرکز  کشتی آزاد نوجوانان باشگاههای استان خوزستان / اهواز :
اطلاعیه و بخشنامه

رقابت های لیگ متمرکز کشتی آزاد نوجوانان باشگاههای استان خوزستان / اهواز :

آیین نامه اجرایی مسابقات اعلام شد.

کلیه شهرستان های استان ملزم به شرکت حداقل یک تیم در این دوره از مسابقات می باشند .

پایان رقابت های کشتی فرنگی جوانان عمومی (اوپن) استان خوزستان / اهواز :
اطلاعیه و بخشنامه
رقابت های کشتی فرنگی جوانان عمومی ( اوپن ) استان خوزستان / اهواز :
اطلاعیه و بخشنامه

رقابت های کشتی فرنگی جوانان عمومی ( اوپن ) استان خوزستان / اهواز :

بخشنامه اجرایی مسابقات اعلام شد.

با اعلام هیئت کشتی استان خوزستان :
اطلاعیه و بخشنامه

با اعلام هیئت کشتی استان خوزستان :

رقابت های کشتی فرنگی جوانان و بزرگسالان عمومی و انتخابی استان خوزستان برگزار خواهد شد .

پایان رقابت های کشتی فرنگی لیگ متمرکز جوانان باشگاههای خوزستان / اهواز :
اطلاعیه و بخشنامه

پایان رقابت های کشتی فرنگی لیگ متمرکز جوانان باشگاههای خوزستان / اهواز :

باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری اندیمشک مقتدرانه قهرمان شد.

تیم های هیئت کشتی استان بوشهر و باشگاه فرهنگی ورزشی نفت امیدیه عناوین دوم و سوم را کسب نمودند.

پایان رقابت های انتخابی مجدد کشتی فرنگی و آزاد نونهالان استعدادهای برتر خوزستان / اهواز :
اطلاعیه و بخشنامه
رقابت های لیگ متمرکز کشتی آزاد و فرنگی جوانان باشگاههای استان خوزستان / اهواز :
اطلاعیه و بخشنامه
پایان رقابت های کشتی آلیش آزاد و کلاسیک انتخابی استان خوزستان / اهواز :
اطلاعیه و بخشنامه

پایان رقابت های کشتی آلیش آزاد و کلاسیک انتخابی استان خوزستان / اهواز :

نفرات و تیم های برتر معرفی شدند.

رقابت های کشتی آلیش آزاد و کلاسیک کمربند انتخابی بزرگسالان استان خوزستان :
اطلاعیه و بخشنامه

رقابت های کشتی آلیش آزاد و کلاسیک کمربند انتخابی بزرگسالان استان خوزستان :

آیین نامه اجرایی مسابقات اعلام شد.

پایان رقابت های کشتی آزاد نوجوانان انتخابی استان خوزستان / اهواز :
اطلاعیه و بخشنامه

پایان رقابت های کشتی آزاد نوجوانان انتخابی استان خوزستان / اهواز :

نفرات برتر اوزان دهگانه معرفی شدند.