پایان رقابت های کشتی فرنگی بین المللی بزرگسالان جام ایوانوویچ / صربستان :
افتخار آفرینی و کسب مدال

پایان رقابت های کشتی فرنگی بین المللی بزرگسالان جام ایوانوویچ / صربستان :

پویا دادمرز با کسب چهار پیروزی مقتدرانه به مقام قهرمانی وزن 55 کیلوگرم رسید .

امین کاویانی نژاد مقام پنجم وزن 77 کیلوگرم را به دست آورد .

رقابت های کشتی فرنگی بین المللی بزرگسالان جام ایوانوویچ / صربستان :
افتخار آفرینی و کسب مدال

رقابت های کشتی فرنگی بین المللی بزرگسالان جام ایوانوویچ / صربستان :

2 کشتی گیر و یک مربی خوزستانی به عضویت تیم ملی کشورمان درآمدند .

روز گذشته و در فرودگاه بین المللی اهواز (( همراه با گزارش تصویری)) :
افتخار آفرینی و کسب مدال

روز گذشته و در فرودگاه بین المللی اهواز (( همراه با گزارش تصویری)) :

طی مراسمی و با حضور مسئولین استانی از ملی پوشان و افتخار آفرینان خوزستانی رقابت های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان استقبال به عمل آمد .

رقابت های دورن اردویی انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان / تهران :
افتخار آفرینی و کسب مدال

رقابت های دورن اردویی انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان / تهران :

مهرداد مردانی به عضویت تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان کشورمان در مسابقات جهانی نروژ درآمد .

رقابت های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی  جهان / روسیه :
افتخار آفرینی و کسب مدال

رقابت های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان / روسیه :

محمد ناقوسی با شایستگی مدال برنز جوانان جهان را کسب نمود .

رقابت های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان / روسیه :
افتخار آفرینی و کسب مدال

رقابت های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان / روسیه :

سعید اسمعیلی به مدال ارزشمند نقره جوانان جهان رسید .

رقابت های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان / روسیه :
افتخار آفرینی و کسب مدال

رقابت های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان / روسیه :

ایمان محمدی با شایستگی و صلابت به نشان ارزشمند برنز جهان رسید .

رقابت های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان / روسیه :
افتخار آفرینی و کسب مدال

رقابت های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان / روسیه :

محمد ناقوسی در گروه شانس مجدد قرار گرفت .

سیددانیال سهرابی از دور مسابقات کنار رفت .

رقابت های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان / روسیه :
افتخار آفرینی و کسب مدال

رقابت های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان / روسیه :

سعید اسمعیلی مقتدرانه به فینال  پیکارهای قهرمانی جهان راه یافت .

رقابت های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان / روسیه :
افتخار آفرینی و کسب مدال

رقابت های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان / روسیه :

سعید اسمعیلی با دو پیروزی متوالی در دورهای دوم و سوم مقابل کشتی گیران کشورهای ترکیه و قزاقستان به نیمه نهایی راه یافت .

رقابت های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان / روسیه :
افتخار آفرینی و کسب مدال

رقابت های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان / روسیه :

 سید دانیال سهرابی مغلوب حریف قراقستانی شد .

رقابت های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان / روسیه :
افتخار آفرینی و کسب مدال

رقابت های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان / روسیه :

محمد ناقوسی کشتی را به حریف هلندی واگذار نمود .

رقابت های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان / روسیه :
افتخار آفرینی و کسب مدال

رقابت های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان / روسیه :

پیروزی پر ارزش سعید اسمعیلی مقابل نازاریان قهرمان بزرگسالان اروپا از بلغارستان .

رقابت های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان / روسیه :
افتخار آفرینی و کسب مدال

رقابت های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان / روسیه :

محمد ناقوسی حریف مصری را از پیش رو برداشت .

رقابت های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان / روسیه :
افتخار آفرینی و کسب مدال

رقابت های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان / روسیه :

ایمان محمدی به دیدار رده بندی راه یافت

رقابت های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان / روسیه :
افتخار آفرینی و کسب مدال

رقابت های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان / روسیه :

ایمان محمدی به دیدار رده بندی راه یافت .

محمدی مقابل حریف روس مفلوب شد و با توجه به حضور نماینده کشور روسیه در فینال ، محمدی به گروه شانس مجدد راه یافت .

رقابت های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان / روسیه :
افتخار آفرینی و کسب مدال

رقابت های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان / روسیه :

ایمان محمدی 8 بر صفر مقابل نماینده کشور آمریکا به پیروزی رسید .

رقابت های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان / روسیه :
افتخار آفرینی و کسب مدال

رقابت های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان / روسیه :

چهار ملی پوش خوزستانی حریفان خود را شناختند

در افتخاری دیگر برای ورزش استان خوزستان :
افتخار آفرینی و کسب مدال

در افتخاری دیگر برای ورزش استان خوزستان :

4 کشتی گیر و دو مربی خوزستانی به عضویت تیم ملی کشتی فرنگی جوانان کشورمان اعزامی به رقابت های قهرمانی جهان در آمدند .

مراسم استقبال از اعضای خوزستانی تیم ملی کشتی فرنگی در بازی های المپیک توکیو :
افتخار آفرینی و کسب مدال

مراسم استقبال از اعضای خوزستانی تیم ملی کشتی فرنگی در بازی های المپیک توکیو :

فرودگاه بین المللی اهواز (( گزارش تصویری ))