پایان رقابت های کشتی فرنگی نوجوانان انتخابی باشگاههای خوزستان / اهواز :
اطلاعیه و بخشنامه
پایان رقابت های کشتی آزاد نوجوانان انتخابی باشگاههای خوزستان / اهواز :
اطلاعیه و بخشنامه
رقابت های کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان انتخابی باشگاههای خوزستان / اهواز:
اطلاعیه و بخشنامه

رقابت های کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان انتخابی باشگاههای خوزستان / اهواز:

آیین نامه اجرایی مسابقات اعلام شد .

کلیه شرکت کنندگان ملزم به ثبت نام در سامانه جامع فدراسیون کشتی هستند.

پایان رقابت های کشتی آلیش آقایان انتخابی باشگاههای خوزستان / شوشتر :
اطلاعیه و بخشنامه

پایان رقابت های کشتی آلیش آقایان انتخابی باشگاههای خوزستان / شوشتر :

هیئت کشتی شوشتر به مقام قهرمانی رسید .

تیم های هیئت کشتی اندیمشک و هیئت کشتی سوسنگرد عناوین دوم و سوم را کسب نمودند .

رقابت های کشتی آلیش آزاد انتخابی بزرگسالان استان خوزستان :
اطلاعیه و بخشنامه

رقابت های کشتی آلیش آزاد انتخابی بزرگسالان استان خوزستان :

آیین نامه اجرایی مسابقات اعلام شد.

پایان رقابت های کشتی آزاد نونهالان قهرمانی باشگاههای خوزستان / شوشتر:
اطلاعیه و بخشنامه

پایان رقابت های کشتی آزاد نونهالان قهرمانی باشگاههای خوزستان / شوشتر:

هیئت کشتی اهواز به مقام قهرمانی رسید .

تیم های هیئت کشتی شوشتر و هیئت کشتی ماهشهر عناوین دوم و سوم تیمی را به دست آوردند.

پایان رقابت های کشتی فرنگی نونهالان قهرمانی باشگاههای خوزستان / اهواز:
اطلاعیه و بخشنامه

پایان رقابت های کشتی فرنگی نونهالان قهرمانی باشگاههای خوزستان / اهواز:

هیئت کشتی اندیمشک به مقام قهرمانی رسید .

تیم های هیئت کشتی دزفول و بهبهان عناوین دوم و سوم ذا کسب نمودند .

رقابت های کشتی فرنگی نونهالان قهرمانی باشگاههای خوزستان / اهواز :
اطلاعیه و بخشنامه

رقابت های کشتی فرنگی نونهالان قهرمانی باشگاههای خوزستان / اهواز :

نفرات برتر 6 وزن اول مشخص شدند.

پایان رقابت های کشتی فرنگی بزرگسالان انتخابی خوزستان / اهواز :
اطلاعیه و بخشنامه
پایان رقابت های کشتی فرنگی  نوجوانان ، جوانان انتخابی خوزستان / اهواز:
اطلاعیه و بخشنامه

پایان رقابت های کشتی فرنگی نوجوانان ، جوانان انتخابی خوزستان / اهواز:

نفرات برتر هر دو رده سنی معرفی شدند.

رقابت های کشتی فرنگی نوجوانان ، جوانان و بزرگسالان انتخابی خوزستان / اهواز:
اطلاعیه و بخشنامه

رقابت های کشتی فرنگی نوجوانان ، جوانان و بزرگسالان انتخابی خوزستان / اهواز:

شرایط و نحوه برگزاری مسابقات اعلام شد .

کلیه ی کشتی گیران حاضر میبایستی قبل از حضور در این رقابت ها،در سامانه جامع مسابقات فدراسیون کشتی ثبت نام نمایند.عدم ثبت نام به منزله انصراف کشتی گیر می باشد و مجوز ورود نخواهد نداشت

رقابت های کشتی آزاد و فرنگی نونهالان قهرمانی باشگاههای استان خوزستان :
اطلاعیه و بخشنامه

رقابت های کشتی آزاد و فرنگی نونهالان قهرمانی باشگاههای استان خوزستان :

آیین نامه اجرایی مسابقات اعلام شد .

پایان رقابت های کشتی فرنگی نونهالان چند جانبه کشور (( جام رمضان)) / اهواز :
اطلاعیه و بخشنامه

پایان رقابت های کشتی فرنگی نونهالان چند جانبه کشور (( جام رمضان)) / اهواز :

استان خوزستان به مقام قهرمانی رسید .

نمایندگان استان های کهگیلویه و بویراحمد و کرمان عناوین دوم و سوم تیمی را کسب نمودند .

نتایج انفرادی مسابقات اعلام شد .

رقابت های کشتی فرنگی نونهالان چند جانبه کشور (( جام رمضان)) / اهواز :
اطلاعیه و بخشنامه

رقابت های کشتی فرنگی نونهالان چند جانبه کشور (( جام رمضان)) / اهواز :

آیین نامه اجرایی مسابقات اعلام شد.

رقابت های دور رفت  لیگ کشتی آزاد و فرنگی خردسالان باشگاههای استان خوزستان :
اطلاعیه و بخشنامه

رقابت های دور رفت لیگ کشتی آزاد و فرنگی خردسالان باشگاههای استان خوزستان :

در کشتی آزاد خانه کشتی شماره یک اهواز و در کشتی فرنگی شهرستان اندیمشک میزبان مسابقات شدند .

رقابت های کشتی آزاد و فرنگی لیگ خردسالان باشگاههای خوزستان (( گرامیداشت دهه مبارک فجر)) :
اطلاعیه و بخشنامه

رقابت های کشتی آزاد و فرنگی لیگ خردسالان باشگاههای خوزستان (( گرامیداشت دهه مبارک فجر)) :

آیین نامه اجرایی مسابقات و برنامه مرحله رفت مسابقات اعلام شد ((اصلاح خبر)) .

پایان رقابت های کشتی فرنگی بزرگسالان عمومی و قهرمانی باشگاههای خوزستان/ اهواز :
اطلاعیه و بخشنامه

پایان رقابت های کشتی فرنگی بزرگسالان عمومی و قهرمانی باشگاههای خوزستان/ اهواز :

هیئت کشتی اندیمشک به مقام قهرمانی رسید .

تیم های هیئت کشتی دزفول و هیئت کشتی ایذه عناوین دوم و سوم تیمی را به دست آوردند.

نتایج تیمی و انفرادی مسابقات اعلام شد.

رقابت های کشتی فرنگی بزرگسالان قهرمانی باشگاههای خوزستان / اهواز :
اطلاعیه و بخشنامه

رقابت های کشتی فرنگی بزرگسالان قهرمانی باشگاههای خوزستان / اهواز :

نفرات برتر 5 وزن نخست معرفی شدند.

پایان رقابت های کشتی آزاد بزرگسالان عمومی و قهرمانی باشگاههای خوزستان / اهواز :
اطلاعیه و بخشنامه

پایان رقابت های کشتی آزاد بزرگسالان عمومی و قهرمانی باشگاههای خوزستان / اهواز :

هیئت کشتی دزفول به مقام قهرمانی رسید .

هیئت کشتی اهواز و هیئت کشتی شوشتر عناوین دوم و سوم تیمی را کسب نمودند .

نتایج انفرادی و تیمی مسابقات اعلام شد.

رقابت های کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان عمومی و قهرمانی باشگاههای خوزستان / اهواز :
اطلاعیه و بخشنامه

رقابت های کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان عمومی و قهرمانی باشگاههای خوزستان / اهواز :

آیین نامه اجرایی مسابقات اعلام شد.

مسابقات به میزبانی خانه کشتی شماره یک اهواز برگزار خواهد شد.