رقابت های کشتی آزاد جوانان قهرمانی کشور/ تهران :
هیأت های شهرستانی

رقابت های کشتی آزاد جوانان قهرمانی کشور/ تهران :

اعضای منتخب استان خوزستان معرفی شدند.

رقابت های کشتی آزاد جوانان انتخابی و عمومی باشگاههای خوزستان / اهواز :
هیأت های شهرستانی

رقابت های کشتی آزاد جوانان انتخابی و عمومی باشگاههای خوزستان / اهواز :

مسابقات از صبح امروز پنجشنبه با شرکت 90 کشتی گیر از 11 شهرستان آغاز گردیده است .

رقابت های کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی کشور / تهران :
هیأت های شهرستانی

رقابت های کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی کشور / تهران :

نمایندگان استان خوزستان در مسابقات معرفی شدند.

پایان رقابت های کشتی فرنگی لیگ متمرکز نوجوانان باشگاههای خوزستان / اهواز :
هیأت های شهرستانی

پایان رقابت های کشتی فرنگی لیگ متمرکز نوجوانان باشگاههای خوزستان / اهواز :

باشگاه فرهنگی ورزشی آریو برزن بهبهان به مقام قهرمانی دست یافت .

تیم های باشگاه فرهنگی ورزشی نفت امیدیه و آکادمی دز دزفول عناوین دوم و سوم را کسب نمودند.

رقابت های مرحله برگشت و نهایی لیگ متمرکز کشتی فرنگی نوجوانان باشگاههای خوزستان/ اهواز:
هیأت های شهرستانی
رقابت های مرحله برگشت و نهایی لیگ متمرکز کشتی فرنگی نوجوانان باشگاههای خوزستان/ اهواز:
هیأت های شهرستانی

رقابت های مرحله برگشت و نهایی لیگ متمرکز کشتی فرنگی نوجوانان باشگاههای خوزستان/ اهواز:

روز جمعه 23 دی ماه خانه کشتی شماره یک خوزستان میزبان مسابقات خواهد بود.

حضور کلیه تیم های شرکت کننده در دور رفت الزامی می شود.

رقابت های کشتی آزاد بزرگسالان عمومی و انتخابی استان خوزستان / اهواز :
هیأت های شهرستانی

رقابت های کشتی آزاد بزرگسالان عمومی و انتخابی استان خوزستان / اهواز :

پذیرش و قرعه کشی مسابقات انجام شد.

رقابت های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی کشور / تهران :
هیأت های شهرستانی

رقابت های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی کشور / تهران :

اعضای تیم منتخب خوزستان معرفی شدند.

به همت و تلاش هیئت کشتی و اداره ورزش و جوانان شهرستان هندیجان و همکاری هیئت کشتی خوزستان :
هیأت های شهرستانی

به همت و تلاش هیئت کشتی و اداره ورزش و جوانان شهرستان هندیجان و همکاری هیئت کشتی خوزستان :

رقابت های کشتی کشتی آزاد 8 جانبه پهلوانکها جام جهام پهلوان تختی برگزار شد .

در این مسابقات تیم های هندیجان ، امیدیه و اهواز عناوین اول تا سوم تیمی را کسب نمودند .

پایان رقابت های کشتی آزاد لیگ متمرکز نوجوانان باشگاههای خوزستان / اهواز :
هیأت های شهرستانی

پایان رقابت های کشتی آزاد لیگ متمرکز نوجوانان باشگاههای خوزستان / اهواز :

باشگاه فرهنگی ورزشی شهردای مسجدسلیمان با شایستگی عنوان قهرمانی را کسب نمود .

تیم های باشگاه فرهنگی ورزشی نفت امیدیه و هیئت کشتی باغملک عناوین دوم و سوم تیمی را بدست آوردند.

رقابت های مرحله نهایی کشتی فرنگی جوانان انتخابی استان خوزستان / اهواز :
هیأت های شهرستانی

رقابت های مرحله نهایی کشتی فرنگی جوانان انتخابی استان خوزستان / اهواز :

مسابقات روز سه شنبه 6 دی ماه برگزار خواهد شد .

رقابت های کشتی فرنگی بزرگسالان قهرمانی کشور / تهران :
هیأت های شهرستانی

رقابت های کشتی فرنگی بزرگسالان قهرمانی کشور / تهران :

اعضای منتخب استان خوزستان معرفی شدند.

رقابت های مرحله برگشت و نهایی لیگ متمرکز کشتی آزاد نوجوانان باشگاههای خوزستان/ اهواز:
هیأت های شهرستانی

رقابت های مرحله برگشت و نهایی لیگ متمرکز کشتی آزاد نوجوانان باشگاههای خوزستان/ اهواز:

روزهای یکم و دوم دی ماه خانه کشتی شماره یک خوزستان میزبان مسابقات خواهد بود.

پایان مرحله رفت رقابت های کشتی فرنگی لیگ متمرکز نوجوانان باشگاههای خوزستان / اهواز :
هیأت های شهرستانی
رقابت های مرحله کشتی فرنگی لیگ متمرکز نوجوانان باشگاههای خوزستان / اهواز :
هیأت های شهرستانی

رقابت های مرحله کشتی فرنگی لیگ متمرکز نوجوانان باشگاههای خوزستان / اهواز :

8 تیم در دو گروه 4 تیمی با حضور 120 کشتی گیر مسابقات خود را از صبح فردا آغاز خواهند نمود .

با اعلام هیئت کشتی خوزستان :
هیأت های شهرستانی

با اعلام هیئت کشتی خوزستان :

رقابت های لیگ متمرکز کشتی فرنگی نوجوانان باشگاههای استان خوزستان برگزار خواهد شد .

سومین دوره طرح پیشرفت کشتی آزاد استان خوزستان :
هیأت های شهرستانی

سومین دوره طرح پیشرفت کشتی آزاد استان خوزستان :

با حضور مربیان دعوتی روزهای پنجشنبه و جمعه 17 و 18 آذرماه خانه کشتی شماره یک اهواز برگزار خواهد شد .

رقابت های کشتی فرنگی عمومی و انتخابی بزرگسالان خوزستان / اهواز :
هیأت های شهرستانی

رقابت های کشتی فرنگی عمومی و انتخابی بزرگسالان خوزستان / اهواز :

مسابقات از صبح امروز با حضور 186 کشتی گیر از 11 شهرستان در حال برگزاری است .

پایان مرحله رفت رقابت های لیگ متمرکز کشتی آزاد نوجوانان خوزستان / اهواز :
هیأت های شهرستانی
رقابت های لیگ متمرکز کشتی آزاد نوجوانان باشگاههای استان خوزستان / اهواز :
هیأت های شهرستانی

رقابت های لیگ متمرکز کشتی آزاد نوجوانان باشگاههای استان خوزستان / اهواز :

8 تیم در دو گروه 4 تیمی با حضور 120 کشتی گیر مسابقات خود را از صبح فردا آغاز خواهند نمود .