رقابت های کشتی فرنگی نوجوانان ، جوانان و بزرگسالان انتخابی خوزستان / اهواز:
کمیته مربیان

رقابت های کشتی فرنگی نوجوانان ، جوانان و بزرگسالان انتخابی خوزستان / اهواز:

اعضای کمیته فنی مسابقات معرفی شدند .

با پیگیری هیئت کشتی خوزستان و موافقت فدراسیون کشتی :
کمیته مربیان

با پیگیری هیئت کشتی خوزستان و موافقت فدراسیون کشتی :

کلاس مربیگری درجه 3 کشتی آزاد و فرنگی تا پایان سال جاری برگزار خواهد شد .

رقابت های کشتی فرنگی بزرگسالان عمومی و قهرمانی باشگاههای خوزستان / اهواز :
کمیته مربیان

رقابت های کشتی فرنگی بزرگسالان عمومی و قهرمانی باشگاههای خوزستان / اهواز :

اعضای کمیته فنی مسابقات معرفی شدند .

حضور کلیه مدعیان جهت کسب سهمیه حضور در قهرمانی کشور الزامی است.

با درخواست و پیگیری هیئت کشتی خوزستان و همکاری فدراسیون کشتی :
کمیته مربیان

با درخواست و پیگیری هیئت کشتی خوزستان و همکاری فدراسیون کشتی :

کارگاه دانش افزایی مربیان دارای دفترچه و کارت فعال مربیگری تشکیل خواهد شد .

رقابت های کشتی فرنگی نونهالان قهرمانی باشگاههای خوزستان / اهواز :
کمیته مربیان

رقابت های کشتی فرنگی نونهالان قهرمانی باشگاههای خوزستان / اهواز :

اعضاء و کادر فنی مسابقات معرفی شدند.

طی حکمی از سوی رئیس هیئت کشتی خوزستان :
کمیته مربیان

طی حکمی از سوی رئیس هیئت کشتی خوزستان :

عبدالکریم کاکاحاجی به عنوان مدیر فنی تیم های کشتی فرنگی خوزستان منصوب شد.

پنجمین دوره طرح پیشرفت کشتی آزاد استان خوزستان :
کمیته مربیان

پنجمین دوره طرح پیشرفت کشتی آزاد استان خوزستان :

با حضور مربیان دعوتی و از روز پنجشنبه 20 بهمن ماه در خانه کشتی شماره یک اهواز برگزار خواهد شد .

چهارمین دوره طرح پیشرفت کشتی آزاد استان خوزستان :
کمیته مربیان

چهارمین دوره طرح پیشرفت کشتی آزاد استان خوزستان :

با حضور مربیان دعوتی و از روز چهارشنبه 30 آذرماه خانه کشتی شماره یک اهواز برگزار خواهد شد .

 

پایان سومین دوره طرح پیشرفت کشتی آزاد استان خوزستان :
کمیته مربیان

پایان سومین دوره طرح پیشرفت کشتی آزاد استان خوزستان :

از صبح روز پنجشنبه و به مدت 2 روز و با شرکت مربیان دعوت شده و مدرس دوره انجام شد.

دومین دوره طرح پیشرفت کشتی آزاد استان خوزستان :
کمیته مربیان

دومین دوره طرح پیشرفت کشتی آزاد استان خوزستان :

با حضور مربیان دعوتی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 25 و 26 آبان ماه خانه کشتی شماره یک اهواز برگزار خواهد شد .

رقابت های کشتی فرنگی عمومی ( اوپن) جوانان استان خوزستان / اهواز :
کمیته مربیان

رقابت های کشتی فرنگی عمومی ( اوپن) جوانان استان خوزستان / اهواز :

اعضای کمیته فنی مسابقات معرفی شدند.

پایان نخستین دوره کلاس بازآموزی و دانش افزایی مربیان کشتی آزاد خوزستان :
کمیته مربیان

پایان نخستین دوره کلاس بازآموزی و دانش افزایی مربیان کشتی آزاد خوزستان :

این دوره با حضور 32 مربی از 14 شهرستان و به شکل مطلوب و شایسته ای برگزار شد .

با اعلام کمیته کشتی آزاد هیئت کشتی خوزستان :
کمیته مربیان

با اعلام کمیته کشتی آزاد هیئت کشتی خوزستان :

نخستین دوره کلاس بازآموزی و دانش افزایی ویژه مربیان دعوتی کشتی آزاد استان خوزستان با حضور یکی از مربیان سازنده و برتر کشور تشکیل خواهد شد .

طی حکمی از سوی رئیس هیئت کشتی خوزستان :
کمیته مربیان

طی حکمی از سوی رئیس هیئت کشتی خوزستان :

حجت بهمئی به سمت رئیس کمیته آموزش هیئت کشتی خوزستان منصوب گردید.

در حکمی از سوی رئیس هیئت کشتی خوزستان :
کمیته مربیان

در حکمی از سوی رئیس هیئت کشتی خوزستان :

رسول شمسی بعنوان مسئول کمیته استعدادیابی هیئت کشتی خوزستان منصوب شد.

طی حکمی از سوی رئیس هیئت کشتی خوزستان:
کمیته مربیان

طی حکمی از سوی رئیس هیئت کشتی خوزستان:

منصور قاسمی به عنوان مدیر فنی تیم های کشتی آزاد خوزستان منصوب شد.

کلاس یکسان سازی مربیان فعال ویژه استان های خوزستان ، بوشهر و منطقه آزاد اروند:
کمیته مربیان

کلاس یکسان سازی مربیان فعال ویژه استان های خوزستان ، بوشهر و منطقه آزاد اروند:

خانه کشتی شماره یک اهواز (( گزارش تصویری)).

با حضور علیرضا دبیر قهرمان جهان و المپیک و حسن یوسفی افشار قهرمان آسیا :
کمیته مربیان

با حضور علیرضا دبیر قهرمان جهان و المپیک و حسن یوسفی افشار قهرمان آسیا :

کلاس یکسان سازی ویژه مربیان فعال استان های خوزستان ، بوشهر و منطقه آزاد اروند برگزار شد .

روز پنجشنبه 20 مرداد با حضور علیرضا دبیر قهرمان المپیک و جهان و حسین یوسفی افشار قهرمان آسیا :
کمیته مربیان

روز پنجشنبه 20 مرداد با حضور علیرضا دبیر قهرمان المپیک و جهان و حسین یوسفی افشار قهرمان آسیا :

کلاس همسان سازی مربیان فعال کشتی استان های خوزستان ، بوشهر و منطقه آزاد اروند برگزار خواهد شد.

با اعلام فدراسیون کشتی و در روز پنجشنبه 20 مرداد ماه :
کمیته مربیان

با اعلام فدراسیون کشتی و در روز پنجشنبه 20 مرداد ماه :

کلاس یکسان سازی ویژه مربیان دفترچه دار فعال استان های خوزستان ، بوشهر ، ایلام و منطقه آزاد اروند در خانه کشتی شماره یک اهواز تشکیل خواهد شد.

مدرسین این دوره علیرضا دبیر قهرمان جهان و المپیک و حسن یوسفی افشار قهرمان آسیا می باشند.