مسابقات کشتی آزاد جوانان انتخابی خوزستان :
اطلاعیه و بخشنامه

مسابقات کشتی آزاد جوانان انتخابی خوزستان :

نفرات برتر چهار وزن اول مشخص شد.

مسابقات کشتی آزاد نوجوانان و جوانان انتخابی خوزستان :
اطلاعیه و بخشنامه

مسابقات کشتی آزاد نوجوانان و جوانان انتخابی خوزستان :

اعلام زمان حضور ورزشکاران در اوزان مربوطه.

پیکارهای کشتی آزاد پیشکسوتان قهرمانی کشور:
اطلاعیه و بخشنامه

پیکارهای کشتی آزاد پیشکسوتان قهرمانی کشور:

اعلام زمان معرفی داوطلبان خوزستانی شرکت کننده در مسابقات کشوری .

مسابقات کشتی فرنگی لیگ منطقه ای نوجوانان کشور :
اطلاعیه و بخشنامه

مسابقات کشتی فرنگی لیگ منطقه ای نوجوانان کشور :

شیراز میزبان رقابتها شد .

رقابتهای کشتی آزاد پیشکسوتان قهرمانی کشور :
اطلاعیه و بخشنامه

رقابتهای کشتی آزاد پیشکسوتان قهرمانی کشور :

شرایط و محل برگزاری مسابقات مشخص شد.

هیأت کشتی خوزستان اعلام نمود :
اطلاعیه و بخشنامه

هیأت کشتی خوزستان اعلام نمود :

برنامه های برگزاری مسابقات استانی و شرکت در رقابتهای کشوری تا پایان مهرماه سالجاری .(خبر تکمیلی).

پیکارهای کشتی فرنگی بزرگسالان قهرمانی کشور:
اطلاعیه و بخشنامه

پیکارهای کشتی فرنگی بزرگسالان قهرمانی کشور:

میزبانی به سنندج رسید.

رقابتهای کشتی آزاد جوانان و نوجوانان انتخابی خوزستان :
اطلاعیه و بخشنامه

رقابتهای کشتی آزاد جوانان و نوجوانان انتخابی خوزستان :

زمان برگزاری مسابقات اعلام شد .

پیکارهای کشتی فرنگی جوانان قهرمانی کشور:
اطلاعیه و بخشنامه

پیکارهای کشتی فرنگی جوانان قهرمانی کشور:

شهر مقدس قم میزبان مسابقات شد.

مسابقات لیگ منطقه ای کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان و جوانان کشور:
اطلاعیه و بخشنامه

مسابقات لیگ منطقه ای کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان و جوانان کشور:

اعلام تاریخ برگزاری رقابتها .

مرحله نهایی مسابقات لیگ منطقه ای کشور :
اطلاعیه و بخشنامه

مرحله نهایی مسابقات لیگ منطقه ای کشور :

میزبانان رده های سنی نوجوانان و جوانان مشخص شدند .

رقابتهای کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان انتخابی خوزستان :
اطلاعیه و بخشنامه

رقابتهای کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان انتخابی خوزستان :

نحوه و محل برگزاری مسابقات مشخص شد .

پیکارهای کشتی آزاد و فرنگی جوانان انتخابی خوزستان :
اطلاعیه و بخشنامه

پیکارهای کشتی آزاد و فرنگی جوانان انتخابی خوزستان :

زمان و شرایط برگزاری مسابقات اعلام شد .

رقابتهای کشتی فرنگی جوانان انتخابی خوزستان:
اطلاعیه و بخشنامه

رقابتهای کشتی فرنگی جوانان انتخابی خوزستان:

ماهشهر داوطلب میزبانی جوانان فرنگی کار خوزستانی شد.

نتایج پایانی رقابتهای کشتی فرنگی پیشکسوتان قهرمانی کشور:
اطلاعیه و بخشنامه

نتایج پایانی رقابتهای کشتی فرنگی پیشکسوتان قهرمانی کشور:

5 نشان طلا و یک مدال برنز سهم تیم 9 نفره خوزستان .

پایان پیکارهای کشتی فرنگی نوجوانان خوزستان :
اطلاعیه و بخشنامه

پایان پیکارهای کشتی فرنگی نوجوانان خوزستان :

مقام قهرمانی به اندیمشک رسید.

بهبهان و اهواز دوم و سوم شدند .

مسابقات لیگ کشتی فرنگی منطقه ای کشور:
اطلاعیه و بخشنامه

مسابقات لیگ کشتی فرنگی منطقه ای کشور:

تیم های نوجوانان و جوانان خوزستان به مرحله بعد راه یافتند .

رقابتهای کشتی آزاد و فرنگی انتخابی نوجوانان خوزستان :
اطلاعیه و بخشنامه

رقابتهای کشتی آزاد و فرنگی انتخابی نوجوانان خوزستان :

مسابقات در رشته فرنگی با یک روز تأخیر برگزار خواهد شد.

رقابتهای کشتی فرنگی و آزاد نوجوانان خوزستان :
اطلاعیه و بخشنامه

رقابتهای کشتی فرنگی و آزاد نوجوانان خوزستان :

شرایط و نحوه برگزاری مسابقات اعلام شد .

پیکارهای کشتی آزاد لیگ منطقه ای کشور :
اطلاعیه و بخشنامه

پیکارهای کشتی آزاد لیگ منطقه ای کشور :

ترکیب نهایی و زمان حضور در اردو و اعزام به مسابقات کشتی آزاد لیگ منطقه ای اعلام شد .