پایان رقابتهای کشتی فرنگی نوجوانان انتخابی خوزستان :
هیأت های شهرستانی

پایان رقابتهای کشتی فرنگی نوجوانان انتخابی خوزستان :

نفرات برتر پنج وزن اول مشخص شدند .

مسابقات کشتی فرنگی انتخابی نوجوانان خوزستان(جام پیروزی ترکیه) :
هیأت های شهرستانی

مسابقات کشتی فرنگی انتخابی نوجوانان خوزستان(جام پیروزی ترکیه) :

نوجوانان خوزستانی باهم به رقابت خواهند پرداخت .

رقابتهای کشتی فرنگی بین المللی جوانان جام قهرمانان ترکیه:
هیأت های شهرستانی

رقابتهای کشتی فرنگی بین المللی جوانان جام قهرمانان ترکیه:

نمایندگان خوزستان در تیم ملی مشخص شدند .

اردوی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان :
هیأت های شهرستانی

اردوی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان :

حضور 12 کشتی گیر و یک مربی از خوزستان در اردوی تیم ملی. 

اردوی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان :
هیأت های شهرستانی

اردوی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان :

دعوت از 8 کشتی گیر و یک مربی خوزستانی .

پایان رقابتهای بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جوانان در قزوین :
هیأت های شهرستانی

پایان رقابتهای بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جوانان در قزوین :

در مجموع ملی پوشان خوزستانی 2 مدال طلا ، یک نشان نقره ، 3 مقام سومی و 3 عنوان پنجمی برای تیم ملی کسب نمودند .

پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران دیروز و امروز توسط قهرمانان خوزستانی به اهتزاز درآمد. 

اردوی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان :
هیأت های شهرستانی

اردوی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان :

3 کشتی گیر خوزستانی به اردو دعوت شده اند .

اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان :
هیأت های شهرستانی

اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان :

6 کشتی و یک مربی به اردوی تیم ملی دعوت شدند .

اردوی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان :
هیأت های شهرستانی

اردوی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان :

6 کشتی گیر در اردوی تیم ملی حضور دارند .

رقابتهای کشتی آزاد و فرنگی بین المللی جوانان جام شاهد (قزوین) :
هیأت های شهرستانی

رقابتهای کشتی آزاد و فرنگی بین المللی جوانان جام شاهد (قزوین) :

20 کشتی گیر و دو مربی خوزستانی در معیت تیم ملی در مسابقات شرکت خواهند داشت

مسابقات کشتی آزاد نوجوانان تیم ملی (خرمشهر) :
هیأت های شهرستانی

مسابقات کشتی آزاد نوجوانان تیم ملی (خرمشهر) :

اردوی مرحله سوم آمادگی تا زمان برگزاری مسابقات ادامه خواهد شد .

اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان:
هیأت های شهرستانی

اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان:

6 کشتی گیر و یک مربی به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

اردوی تیم کشتی آزاد نوجوانان خوزستان :
هیأت های شهرستانی

اردوی تیم کشتی آزاد نوجوانان خوزستان :

نفرات شرکت کننده در اردوی مرحله دوم مشخص شدند .

مسابقات کشتی فرنگی نوجوانان انتخابی تیم ملی :
هیأت های شهرستانی

مسابقات کشتی فرنگی نوجوانان انتخابی تیم ملی :

اسامی کشتی گیران سهمیه فدراسیون و استان معرفی شدند .

اردوی کشتی آزاد نوجوانان خوزستان :
هیأت های شهرستانی

اردوی کشتی آزاد نوجوانان خوزستان :

گزارشی از اردوی نوجوانان آزادکار خوزستانی.

پیکارهای کشتی فرنگی جوانان انتخابی تیم ملی :
هیأت های شهرستانی

پیکارهای کشتی فرنگی جوانان انتخابی تیم ملی :

نفرات سهمیه  خوزستان اعلام شدند .

رقابتهای کشتی فرنگی بین المللی نوجوانان در روسیه:
هیأت های شهرستانی

رقابتهای کشتی فرنگی بین المللی نوجوانان در روسیه:

با عضویت 6 کشتی گیر و یک مربی خوزستانی در تیم ملی نوجوانان :

اولین موفقیت برای کشتی خوزستان در سال 90بدست آمد.

اردوی آمادگی تیم کشتی آزاد نوجوانان خوزستان:
هیأت های شهرستانی

اردوی آمادگی تیم کشتی آزاد نوجوانان خوزستان:

32 کشتی گیر به همراه 8 مربی در اردو حضور خواهند داشت

مسابقات کشتی آزاد نوجوانان انتخابی استان :
هیأت های شهرستانی

مسابقات کشتی آزاد نوجوانان انتخابی استان :

نفرات برتر شناخته شدند .

پیکارهای کشتی فرنگی نوجوانان انتخابی خوزستان :
هیأت های شهرستانی

پیکارهای کشتی فرنگی نوجوانان انتخابی خوزستان :

نفرات برتر اوزان دهگانه معرفی شخص شدند .