با اعلام اتحادیه جهانی و فدراسیون کشتی :
کمیته داوران

با اعلام اتحادیه جهانی و فدراسیون کشتی :

مهدی بشیرزاده داور ارشد و بین المللی استان خوزستان و کشورمان ، مجوز قضاوت در بازیهای المپیک 2024 پاریس را کسب نمود .

رقابت های کشتی آزاد و فرنگی نونهالان قهرمانی باشگاههای خوزستان:
کمیته داوران

رقابت های کشتی آزاد و فرنگی نونهالان قهرمانی باشگاههای خوزستان:

اسامی داوران و کادر اجرایی مسابقات اعلام شد .

رقابت های کشتی فرنگی نوجوانان ، جوانان و بزرگسالان انتخابی خوزستان / اهواز:
کمیته داوران

رقابت های کشتی فرنگی نوجوانان ، جوانان و بزرگسالان انتخابی خوزستان / اهواز:

اعضای کادر اجرایی و داوران مسابقات معرفی شدند .

رقابت های کشتی فرنگی نونهالان چند جانبه کشور (( جام رمضان)) / اهواز :
کمیته داوران

رقابت های کشتی فرنگی نونهالان چند جانبه کشور (( جام رمضان)) / اهواز :

داوران و کادر اجرایی مسابقات معرفی شدند.

رقابت های کشتی آزاد نونهالان چند جانبه کشور (( یادواره شهدای کشتی گیر خوزستان)) / اهواز :
کمیته داوران

رقابت های کشتی آزاد نونهالان چند جانبه کشور (( یادواره شهدای کشتی گیر خوزستان)) / اهواز :

اعضای کادر اجرایی و داوران مسابقات معرفی شدند.

در جریان برگزاری مرحله فینال رقابت های لیگ کشتی فرنگی خردسالان باشگاههای خوزستان در اهواز:
کمیته داوران

در جریان برگزاری مرحله فینال رقابت های لیگ کشتی فرنگی خردسالان باشگاههای خوزستان در اهواز:

نشست صمیمی رمضان جمال پور رئیس هیئت کشتی خوزستان با داوران حاضر در مسابقات و اعضای کمیسیون داوری هیئت کشتی استان برگزار شد .

مرحله برگشت و نهایی رقابت های کشتی فرنگی لیگ خردسالان باشگاههای خوزستان (( گرامیداشت دهه فجر)) / اهواز :
کمیته داوران
مرحله برگشت و نهایی رقابت های کشتی آزاد لیگ خردسالان باشگاههای خوزستان (( گرامیداشت دهه فجر)) / اهواز :
کمیته داوران
از روز گذشته و با شرکت داوطلبان خوزستانی :
کمیته داوران

از روز گذشته و با شرکت داوطلبان خوزستانی :

کلاس داوری درجه 3 (استاز) در شهرستان اندیمشک آغاز گردیده است .

رقابت های دور رفت لیگ کشتی آزاد و فرنگی خردسالان باشگاههای خوزستان(( گرامیداشت دهه مبارک فجر)) :
کمیته داوران
با تأیید فدراسیون کشتی :
کمیته داوران

با تأیید فدراسیون کشتی :

کلاس داوری درجه 3(استاز) به میزبانی شهرستان اندیمشک تشکیل خواهد شد .

با اعلام هیئت  کشتی خوزستان :
کمیته داوران

با اعلام هیئت کشتی خوزستان :

کلاس استاژ (درجه 3 ) داوری کشتی آزاد و فرنگی برگزار خواهد شد .

رقابت های کشتی فرنگی عمومی و انتخابی بزرگسالان باشگاههای خوزستان / اهواز :
کمیته داوران

رقابت های کشتی فرنگی عمومی و انتخابی بزرگسالان باشگاههای خوزستان / اهواز :

اعضای کادر اجرایی و داوران مسابقات معرفی شدند.

رقابت های کشتی آزاد بزرگسالان عمومی و قهرمانی باشگاههای خوزستان / اهواز:
کمیته داوران

رقابت های کشتی آزاد بزرگسالان عمومی و قهرمانی باشگاههای خوزستان / اهواز:

کادر اجرایی و داوران مسابقات معرفی شدند.

رقابت های کشتی آزاد جوانان عمومی و قهرمانی باشگاههای خوزستان / اهواز :
کمیته داوران

رقابت های کشتی آزاد جوانان عمومی و قهرمانی باشگاههای خوزستان / اهواز :

داوران و کادر اجرایی مسابقات اعلام شدند.

رقابت های کشتی فرنگی جوانان عمومی و قهرمانی باشگاههای خوزستان / اهواز :
کمیته داوران

رقابت های کشتی فرنگی جوانان عمومی و قهرمانی باشگاههای خوزستان / اهواز :

اسامی داوران و کادر اجرایی مسابقات اعلام شد .

به پیشنهاد کمیسیون داوری هیئت کشتی خوزستان و طی احکامی از سوی رمضان جمال پور  :
کمیته داوران
روز گذشته و با حضور مدرس کمیته داوران فدراسیون کشتی :
کمیته داوران

روز گذشته و با حضور مدرس کمیته داوران فدراسیون کشتی :

کلینیک کلاس کنترل و ارتقاء داوران ملی استان خوزستان برگزار شد.

رقابت های کشتی فرنگی نوجوانان انتخابی و قهرمانی باشگاههای خوزستان / اهواز :
کمیته داوران

رقابت های کشتی فرنگی نوجوانان انتخابی و قهرمانی باشگاههای خوزستان / اهواز :

اسامی داوران و کادر اجرایی مسابقات اعلام شد.

به درخواست هیئت کشتی خوزستان و با موافقت فدراسیون کشتی :
کمیته داوران

به درخواست هیئت کشتی خوزستان و با موافقت فدراسیون کشتی :

کلاس کنترل و ارتقاء داوران ملی به میزبانی استان خوزستان برگزار خواهد شد.