مرحله برگشت کشتی فرنگی نوجوانان و جوانان لیگ منطقه 5 باشگاههای کشور / شهرکرد:
هیأت های شهرستانی

مرحله برگشت کشتی فرنگی نوجوانان و جوانان لیگ منطقه 5 باشگاههای کشور / شهرکرد:

نمایندگان خوزستان در هر دو رده سنی به فینال مسابقات راه یافتند.

مرحله برگشت کشتی فرنگی نوجوانان و  جوانان لیگ منطقه 5 باشگاههای کشور / شهرکرد :
هیأت های شهرستانی

مرحله برگشت کشتی فرنگی نوجوانان و جوانان لیگ منطقه 5 باشگاههای کشور / شهرکرد :

5 کشتی گیر بعنوان جایگزین عازم مسابقات شدند.

مرحله برگشت کشتی فرنگی جوانان لیگ منطقه 5 باشگاههای کشور / شهرکرد :
هیأت های شهرستانی
مرحله برگشت کشتی فرنگی نوجوانان لیگ منطقه 5 باشگاههای کشور / شهرکرد :
هیأت های شهرستانی

مرحله برگشت کشتی فرنگی نوجوانان لیگ منطقه 5 باشگاههای کشور / شهرکرد :

نفرات منتخب خوزستان شناخته شدند.

مرحله برگشت کشتی آزاد نوجوانان و جوانان لیگ منطقه 5 باشگاههای کشور :
هیأت های شهرستانی
مرحله برگشت کشتی فرنگی لیگ منطقه ای نوجوانان و جوانان باشگاههای کشور :
هیأت های شهرستانی
کشتی آزاد لیگ منطقه ای جوانان باشگاههای کشور - مرحله رفت / بوشهر:
هیأت های شهرستانی

کشتی آزاد لیگ منطقه ای جوانان باشگاههای کشور - مرحله رفت / بوشهر:

نفرات منتخب استان معرفی شدند .

هیأت های شهرستانی

کشتی آزاد لیگ منطقه ای جوانان باشگاههای کشور - مرحله رفت / بوشهر:

نفرات منتخب استان معرفی شدند .

کشتی فرنگی لیگ منطقه ای جوانان باشگاههای کشور - مرحله رفت / بوشهر:
هیأت های شهرستانی

کشتی فرنگی لیگ منطقه ای جوانان باشگاههای کشور - مرحله رفت / بوشهر:

اسامی نمایندگان خوزستان اعلام شد.

کشتی فرنگی لیگ منطقه ای نوجوانان باشگاههای کشور - مرحله رفت / بوشهر:
هیأت های شهرستانی
کشتی آزاد لیگ منطقه ای نوجوانان باشگاههای کشور - مرحله رفت / بوشهر:
هیأت های شهرستانی

کشتی آزاد لیگ منطقه ای نوجوانان باشگاههای کشور - مرحله رفت / بوشهر:

اعضای تیم منتخب خوزستان معرفی شدند .

کشتی آزاد و فرنگی پیشکسوتان قهرمانی کشور /تهران :
هیأت های شهرستانی

کشتی آزاد و فرنگی پیشکسوتان قهرمانی کشور /تهران :

32 پیشکسوت ارزنده برای شرکت در مسابقات اعلام آمادگی نموده اند .

در جهار وزن مسابقه انتخابی برگزار خواهد شد.

از سوی هیأت کشتی خوزستان :
هیأت های شهرستانی

از سوی هیأت کشتی خوزستان :

واریز نقدی به حساب هیئتهای کشتی شهرستانها انجام شد .

از سوی هیأت کشتی خوزستان :
هیأت های شهرستانی

از سوی هیأت کشتی خوزستان :

یک تخته تشک کشتی به شهرستان بهبهان اهداء شد .

کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان و جوانان انتخابی اهواز :
هیأت های شهرستانی

کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان و جوانان انتخابی اهواز :

زمان برگزاری رقابتها اعلام شد .

کشتی آزاد جند جانبه گرامیداشت آزاد سازی خرمشهر :
هیأت های شهرستانی

کشتی آزاد جند جانبه گرامیداشت آزاد سازی خرمشهر :

نفرات برتر رقابتها مشخص شدند .

طی حکمی از سوی عبدالرسول ممتازان :
هیأت های شهرستانی

طی حکمی از سوی عبدالرسول ممتازان :

سید مهدی ایوبی رئیس هیأت کشتی شوشتر شد.

کشتی آزاد نوجوانان انتخابی تیم ملی/مشهد مقدس:
هیأت های شهرستانی

کشتی آزاد نوجوانان انتخابی تیم ملی/مشهد مقدس:

اعضای سهمیه خوزستان معرفی شدند.

لیگ کشتی آزاد دسته اول باشگاههای کشور:
هیأت های شهرستانی

لیگ کشتی آزاد دسته اول باشگاههای کشور:

راه و ترابری مسجدسلیمان اعلام آمادگی نمود.

کشتی آزاد نونهالان چندجانبه مسجدسلیمان:
هیأت های شهرستانی

کشتی آزاد نونهالان چندجانبه مسجدسلیمان:

مسابقات با تعویق برگزار خواهد شد.