news-details
گزارش و مصاحبه

مشکل چندین ساله واگذاری زمین به قهرمانان و رفع موانع قانونی  با تلاش و زحمات فراوان مهندس رضایی و پیگیری های هیات کشتی استان حل شد .
دیدار عبدالخانی رئیس و احمدی دبیر هیئت کشتی خوزستان با مهندس رضائی مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان انجام شد .

به گزارش روابط عمومی هیئت کشتی خوزستان ، ظهر امروز و بمنظور پیگیری نمودن اهداء زمین به قهرمانان کشتی استان خوزستان ، دیدار عبدالخانی رئیس و احمدی دبیر هیئت کشتی خوزستان با مهندس رضایی مدیرکل راه و شهرسازی استان خوزستان در محل آن اداره کل صورت گرفت .

بنابراین گزارش و در این نشست مبحث مشکلات قهرمانان کشتی خوزستان از سوی عبدالخانی و احمدی، موضوع امتیازات ویژه دولت و وزارت راه و شهرسازی برای قهرمانان مطرح شد که رضایی مدیرکل راه و شهرسازی قول همکاری همه جانبه در خصوص تسریع در انجام مراحل قانونی واگذاری زمین به قهرمانانی که از شرایط قانونی برخوردار باشند ، داد .

در بخشی دیگر از این نشست رضایی مدیرکل راه شهرسازی خوزستان آمادگی خود را با توجه به فعالیت ویژه هیئت کشتی خوزستان و اینکه خوزستان قطب کشتی فرنگی ایران است و دارای چندین قهرمان جهان و آسیا می باشد  بمنظور حمایت هر چه بیشتر از کشتی و ورزشکاران این رشته ، اعلام نمود .

ارسال دیدگاه