تاریخچه کشتی

نخستین کسی که ورزش را در آبادان رواج داد مرحوم پهلوان نجف ماهر بود ، نامبرده در شیراز به دنیا آمد و از جوانی شروع به ورزش کشتی گیری نمود .

نخستین کسی که ورزش را در آبادان رواج داد مرحوم پهلوان نجف ماهر بود ، نامبرده در شیراز به دنیا آمد و از جوانی شروع به ورزش کشتی گیری نمود ، و در زمان پهلوانی حاج کاظم  دلاوری ، نام وی نیز در آن شهر به پهلوانی بلند شده و مورد احترام ورزشکاران بوده تا اینکه در اواخر سلطنت احمد شاه قاجار رحل اقامت به آبادان افکنده و همزمان با طغیان شیخ خزعل در آن صفحات ، وی به اتفاق مرحوم نادر تهرانی به کار خیر ورزش پرداخت و زورخانه ای به نام حضرت امیر المؤمنین علی (ع) تأسیس کردند ، پس از چندی شخصاً باشگاهی به نام پولاد در خیابان شاپور تأسیس نمود و تربیت جوانان پرداخت و کشتی گیران نیرومندی تحویل جامعه داد که هرکدام در زمان خود باعث مباهات و افتخار شهر آبادان بودند ، عاقبت این مرد بزرگ در سن 110 سالگی به دیار باقی شتافت ، یکی از فرزندان این مرد نامی آقای منوچهر ماهر بود که سالها سرپرستی باشگاه پولاد را داشت و برای این فن شریف زحمت بسیار کشید .

آقای علی اکبر مافی : برای اولین مرتبه که به آبادان مسافرت نموده بودم با آقای منوچهر ماهر سرپرست با شگاه پولاد آشنا شدم ایشان تنها ورزشگاه آبادان را با جدیت اداره می کردند ، آقای ماهر از 5 سال پیش به تأسیس این باشگاه همت گمارده و جوانان نیرومندی را تربیت نمودهاند .

همه روزه در ساعات معین صبح و شب در ورزشگاه به تعلیم و تربیت ورزشکاران می پردازد ، در باشگاه کلیه وسائل ورزشهای باستانی و بوکس و هالتر و حرکات با اسباب آماده است ، این جوان فعال و توانا تنها خود بدون کمک اشخاص دیگر باشگاه را اداره می نماید و با وجود ضعف مالی ورزشگاه که حتی تهیه یک تشک کشتی هم برای آن مقدور نیست ، موفق شد امسال پنج کشتی گیر و یک بوکسور برای مسابقات قهرمانی کشور به تهران اعزام دارد . از پنج نفر کشتی گیر که سه نفر آنها در کشتی آزاد به نام آقایان احمد شریفی ، حسن محب الحجه و عبدالحسین آزاد و یک نفر در کشتی فرنگی آقای علی فرشچی و یک نفر پهلوان که در کشتی های بی وزن شرکت نوده بنام آقای علینقی تهرانی که صاحب بدن زیبا و توانا بود به واسطه فقدان وسائل و نداشتن تمرین کافی و مربی آزموده موفقیتی حاصل ننمودند و نیز این را هم نباید از نظر دور داشت که قضات حق دونفر از کشتی گیران آزاد را پایمال نموده و در حقیقت آنها را افسرده ساختند و چنانچه در کشتی آقای علینقی تهرانی که با حاج محمد فیلی سنگین وزن ترین کشتی گیر ایرانی که بالغ بر 130 کیلوگرم وزن داشت تبعیض قائل شده و یا اینکه او را در خارج خط طبق عکسی که در دست است زمین زده جانب داری قضات عادل و صحیح ثابت می شود و ورزشکاران معرف آبادانی ما از این قضاوت بی اندازه رنجیده بودند .

فرزند دیگر پهلوان نجف ، آقای علی محمد ماهر است ، مشارالیه در سال 1311 قدم به عرصه حیات نهاد و از نوجوانی در ظل توجهات پدر پهلوان خویش مراحل ترقی را پیمود و از کشتی گیران معروف بشمار می آمد و خود نیز شاگردانی تربیت کرد ، در این مقام به خلاصه از نامه این قهرمان محبوب که برای نگارنده مرقوم فرموده اند می پردازیم : تاریخ ورزش خوزستان ، مخصوصاً آبادان که همیشه و در طول زندگی مورد عشق و علاقه اینجانب بوده و به همین علت هم عمری را صرف پیشرفت این کار کرده و با تمام نیروی جوانی و سرمایه شخصی برای اعتلای ورزش این شهر و جلوگیری از به هرز رفتن نیرو فعال جوانان غیور و ورزش دوست آبادان و مهمتر از همه کسب عناوین افتخار آفرین بکار بستم که تا اندازه ای این موضوع بر همگان روشن است ولی متأسفانه  با شروع جنگ ، وقفه و فاصله بسیار زیادی بین من و آنچه مورد علاقه قلبی ام بود شد و از ورزش و محیط ورزشی آبادان به حکم قضا و قدر دور افتادم و در حال حاضر هم با توجه به شرایط سنی و عدم امکانات لازم ، برایم مقدور نیست که به کار ورزش ادامه دهم و امیدوارم هرچه زودتر کمبودهای ورزش آبادان برطرف شده و به مقام منزلت واقعی خود در سطح کشور برسد .   

ادامه این فصل در بخش دوم بخوانید . 

منبع از :

 مجموعه کتابهای تاریخ کشتی ایران ( جلد سوم )

نوشته : مهدی عباسی  

ارسال دیدگاه