news-details
اطلاعیه و بخشنامه

یک مدال برنز و یک عنوان پنجمی برای خوزستان .

به گزارش روابط عمومی هیئت کشتی خوزستان ، بعدازظهر امروز شنبه 14 اسفندماه مسابقات روز اول کشتی فرنگی بین المللی یادگار امام (ره) در اوزان 55 - 66 و 96 کیلوگرم به پایان رسید که سهم کشتی گیران خوزستانی تیم ملی در این 3 وزن کسب یک مدال با ارزش برنز توسط سامان عبدولی کشتی گیر جوان و آینده دار خوزستانی در وزن 55 کیلوگرم بود .

بر این اساس در وزن 96 کیلوگرم مهدی عسکری زاده پس از باخت در کشتی ماقبل فینال برابر کشتی گیر ترکیه ای ، بدلیل مصدومیت در کشتی رده بندی حاضر نشد و به عنوان پنجمی مسابقات قناعت نمود .

اضافه مینماید یاسین بهرامی پور در وزن 55 کیلوگرم ، علی محمدی در 66 کیلوگرم و داود گیل نیرنگ در وزن 96 کیلوگرم عناوین قهرمانی در اوزان مربوطه را کسب نمودند . 

ارسال دیدگاه