news-details
هیأت های شهرستانی

سیدمهدی صالحی به عنوان سرپرست هیئت کشتی شهرستان گتوند منصوب شد .

به گزارش روابط عمومی هیئت کشتی خوزستان و طی حکمی از سوی رمضان جمال پور رئیس هیئت کشتی خوزستان ، سیدمهدی صالحی از کشتی گیران اسبق استان به عنوان سرپرست هیئت کشتی شهرستان گتوند منصوب شد .

هیئت کشتی خوزستان از زحمات حمید عبدی زاده که پیش از این عهده دار این سمت بود تشکر و قدردانی می نماید .

ارسال دیدگاه