news-details
هیأت های شهرستانی

رقابت های کشتی آزاد و فرنگی لیگ خردسالان ، نونهالان و نوجوانان باشگاههای استان برگزار خواهد شد .

شرکت و معرفی حداقل یک تیم از سوی کلیه شهرستان ها در این دوره از مسابقات در هر دو رشته و در هر سه رده سنی الزامی می باشد .

به گزارش روابط عمومی هیئت کشتی خوزستان و بمنظور آماده سازی هر چه بیشتر کشتی گیران خوزستانی جهت حضور در رقابت های قهرمانی کشور در رده های سنی پایه و همچنین پشتوانه سازی و استمرار افتخارآفرینی توسط دلاوران خوزستانی در آوردگاههای آسیایی و جهانی ، پیکارهای کشتی آزاد و فرنگی لیگ های خردسالان ، نونهالان و نوجوانان باشگاههای استان خوزستان برگزار خواهد شد .

بنابراین گزارش کلیه شهرستان ها موظفند بر اساس وظایف قانونی و همچنین برای بسط و گسترش ورزش کشتی در هیئت های تحت پوشش ، حداقل یک تیم در هر رده سنی و در هر 3 رشته به این دوره از مسابقات اعزام نمایند. خاظر نشان می سازد زمان و محل برگزاری مسابقات و آیین نامه اجرایی آن طی روزهای آتی از طریق اتوماسیون اداری و سایت هیئت کشتی خوزستان و سایر مبادی ذیربط اطلاع رسانی خواهد شد .

ارسال دیدگاه