news-details
هیأت های شهرستانی

مجید درویشی به عنوان سرپرست هیئت کشتی شهرستان هفتکل منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی هیئت کشتی خوزستان و طی حکمی از سوی رمضان جمال پور رنیس هیئت کشتی خوزستان  ، مجید درویشی از قهرمانان اسبق کشتی استان خوزستان به عنوان سرپرست هیئت کشتی شهرستان هفتکل منصوب شد .

بنابراین گزارش و بر اساس آیین نامه اجرایی هیئت های ورزشی وی پس از پیشنهاد از سوی اداره ورزش و جوانان شهرستان هفتکل و موافقت هیئت کشتی خوزستان در این سمت منصوب گردید .

اضافه می نماید هیئت کشتی خوزستان از خدمات حسین اسمی پور که پیشتر این سمت را عهده دار بود ، تقدیر و تشکر می نماید .

ارسال دیدگاه