مشاهیر کشتی خوزستان

نفرات اول تا سوم استان خوزستان در مسابقات کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان قهرمانی کشور از سال 1370 تا 1383 شمسی .

ردیف

نام خانوادگی

نوع کشتی

مدال طلا

مدال نقره

مدال برنز

دهه کسب عنوان

 (1300)

مجموع مدال کسب شده

1

حسین بابایی

آزاد

 *

*

1

هفتم 

یک

2

حمید ارجمند پور

ازاد وفرنگی

1

1

2

هفتم 

چهارم

3

آرش معتمدی

فرنگی

*

2

*

 هفتم

دو

4

مسلم شیر زاد

 فرنگی

1

*

2

 هفتم

سه

5

بابک کریم زاده

فرنگی

2

*

1

هفتم

سه

6

بهروز علی بیگی

فرنگی

1

*

1

هفتم

دو

7

محمد نیکو نهاد حسینی

 فرنگی

3

1

2

هفتم

شش

8

کوروش زارع

فرنگی

1

*

*

هفتم

یک

9

داریوش قلاوند

فرنگی

*

2

*

هفتم

دو

10

محسن انصاری فر

فرنگی

2

*

1

هفتم

سه

11

 مراد دریکوند

 فرنگی

1

*

*

هفتم

یک

12

فرشید کفایی زاده

فرنگی

1

1

1

هفتم و هشتم

سه

13

کورش قاسمی

فرنگی

1

1

1

هفتم و هشتم

یک

14

داریوش سواری

فرنگی

*

*

1

هفتم

یک

15

مهرزاد قلاوند

فرنگی 

*

1

2

هفتم و هشتم

دو

16

حمید بنی تمیم

فرنگی

*

1

2

 هفتم و هشتم

دو

17

راه خدا میرزاوند

فرنگی 

1

*

*

هفتم

یک

18

شاهین دادگر نژاد 

فرنگی

*

1

*

هفتم

یک

ارسال دیدگاه