مشاهیر کشتی خوزستان

نفرات اول تا سوم استان خوزستان در مسابقات کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان قهرمانی کشور از سال 1352 تا 1367 شمسی .

ردیف

نام خانوادگی

نوع کشتی

مدال طلا

مدال نقره

مدال برنز

دهه کسب عنوان

 (1300)

مجموع مدال کسب شده

1

غضنفر جودی

فرنگی

 *

2

*

پنجم 

دو

2

حسین شاکری

فرنگی

*

*

1

چهارم

یک

3

مصطفی کبابی

فرنگی

*

1

5

 پنجم و ششم

شش

4

محمود جعفری

 فرنگی

*

1

1

 پنجم

دو

5

خداداد شاعری

فرنگی وآزاد

*

1

2

  پنجم

سه

6

منصور حیدر اصل 

فرنگی

*

1

*

پنجم

یک

7

حبیب کاکاحاجی

 فرنگی

2

*

1

 پنجم

سه

8

اسماعیل عباسی

فرنگی

*

*

2

 پنجم

دو

9

مسعود ناظر نژاد

فرنگی

*

1

*

ششم

یک

10

احمد ساکی

فرنگی

*

1

*

ششم

یک

11

 غلامرضا سید محمودی

 فرنگی

1

*

*

ششم

یک

12

حمید رحیمی

فرنگی

1

*

1

ششم

دو

13

سید مجید موسوی

فرنگی

1

*

*

ششم

یک

14

مجید قائدی

فرنگی

*

1

*

ششم

یک

15

محمود رضا محمودیان

فرنگی 

*

*

2

ششم

دو

16

عبدالکریم کاکاحاجی

فرنگی

8

1

*

ششم و هفتم

نه

17

کیانوش دارش

فرنگی 

*

*

1

ششم

یک

18

عبدالحسین خورشیدی زاده

فرنگی

*

*

1

پنجم

یک

ارسال دیدگاه