news-details
خبر

حبیب اله اخلاقی  قهرمان آسیا و نفر سوم جهان به گاز کرمانشاه پیوست .

به گزارش روابط عمومی هیئت کشتی خوزستان ، حبیب اله اخلاقی دارنده مدال برنز پیکارهای کشتی فرنگی بزرگسالان قهرمانی جهان با دریافت رضایتنامه از این هیئت ، بعضویت تیم کشتی گاز کرمانشاه درآمد .
گفتنی است ایشان تا کنون قرار داد خود را در سازمان لیگ ثبت ننموده است .

ارسال دیدگاه