news-details
كشتی بانوان

نخستین جلسه هم اندیشی نواب رئیس بانوان هیئت های کشتی شهرستان های استان خوزستان تشکیل گردید .

به گزارش روابط عمومی هیئت کشتی خوزستان ، روز پنجشنبه 17 تیرماه و با حضور عبدالخانی رئیس هیئت کشتی خوزستان نخستین نشست هم اندیشی نواب رئیس بانوان هیئت های کشتی شهرستان های استان  در محل هیئت کشتی خوزستان برگزار شد .

بر این اساس و در این جلسه مشاور فنی امور بانوان هیئت کشتی خوزستان و نواب رئیس هیئت ها مسائل و موارد مربوط به فعالیت ورزش بانوان در سطح استان و شهرستان ها را بازگو نموده و خواستار رسیدگی هر چه بیشتر به کشتی بانوان شدند .

بنابراین گزارش و در انتهای جلسه مقرر گردید بندهای زیر توسط هیئت کشتی خوزستان و شهرستان های تابعه تا مرحله اجراء پیگیری شوند. .

1-برگزاری کارگروه دوره آموزشی مربیگری در شهرستان ها.

2-درخواست دوره کلاس مربیگری و داوری استاژ در کوتاه ترین زمان از فدراسیون کشتی .

3-از تیم های استان جهت حضور در مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی حمایت کامل به عمل آید .

4-هیئت کشتی استان در اسرع وقت حل مشکلات شهرستان ها را در دستور کار خود قرار دهد .

5-پیگیری برگزاری مسابقات لیگ استانی .

6-پیگیری جهت جذب حمایت کننده مالی برای شرکت در لیگ کشتی بانوان کشور .

7-هیئت های کشتی شهرستان ها بمنظور برگزاری مجدد تمرینات و فعالیت باشگاهها در رشته بانوان اقدامات لازم را به عمل آورند .

8-مربیان فعال و غیر فعال بر اساس شرایط موجود به فدراسیون کشتی جهت ادامه کار معرفی شوند .

ارسال دیدگاه