news-details
هیأت های شهرستانی

نشست هم اندیشی هیئت کشتی شهرستان گتوند انجام شد.

به گزارش روابط عمومی هیئت کشتی خوزستان نشست هم اندیشی هیئت کشتی شهرستان گتوند با حضور رمضان جمال پور رئیس و آرین زمان پور مشاور عالی هیئت کشتی خوزستان برگزار شد .

در این جلسه که با شرکت اعضای هیئت کشتی ،مربیان و داوران شهرستان گتوند انجام شد ، جمال پور پس از استماع سخنان حاضرین از خانه کشتی این شهرستان به عنوان پایگاه و مرکز کشتی بازدید نمود و در پایان قول مساعد همه گونه همکاری در جهت رشد و توسعه این شهرستان قهرمان پرور را داد .

ارسال دیدگاه