news-details
خبر

بیانیه هیئت کشتی خوزستان در این خصوص صادر شد.

 

به گزارش روابط عمومی هیئت کشتی خوزستان در خصوص مصاحبه دو تن از کشتی گیران ملی پوش خوزستانی اعزامی به مسابقات کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی آسیا ، به اطلاع می رساند اعضای خوزستانی تیم ملی پس از مراجعت به کشورمان با توجه به پیگیری های انجام شده از سوی هیئت استان موفق به ارتباط با این عزیزان نشده و با اطلاعات کسب شده مشخص گردید که نامبردگان به صورت زمینی و از مبادی اصفهان به ایذه وارد استان خوزستان شده اند که بالطبع مراسم استقبال از این عزیزان تاکنون انجام نشده است . ضمن اینکه پیشتر نیز در چنین مواردی هیئت کشتی خوزستان در مراسماتی جداگانه از افتخار آفرینان کشتی خوزستان تقدیر می نموده و هم اکنون نیز این مهم در دستور کار هیئت کشتی استان قرار دارد .

همچنین سرپرست هیئت کشتی خوزستان پیش از سفر تیم ملی به مسابقات آسیایی و در حین انجام آخرین اردو مبلغ 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان به هر یک از ملی پوشان مورد اشاره در خبر یاد شده به صورت شخصی و خارج تعهدات هیئت و بدون در نظر گرفتن کسب هرگونه عنوان به آنان پرداخت نموده است که لازم می دانیم این اقدام ارزشمند نیز به سمع و نظر علاقمندان به کشتی رسیده شود.

ارسال دیدگاه