news-details
خبر

دکتراحمد عبدالخانی رئیس هیئت کشتی خوزستان از جامعه کشتی استان خوزستان و تمامی کسانی که در مسیر کسب این عنوان با ارزش قهرمانی تلاش نمودند ، تقدیر و تشکر نمود .

به گزارش روابط عمومی هیئت کشتی خوزستان و در پی کسب عنوان قهرمانی تیم کشتی فرنگی نونهالان استان خوزستان در پیکارهای قهرمانی کشور ، دکتر عبدالخانی رئیس هیئت کشتی خوزستان مراتب تقدیر و تشکر خود را جامعه بزرگ کشتی استان خوزستان ابراز نمود .

در این پیام آمده است :

حمد وسپاس از آن خداوندی است که برترین مردانش را علی (ع) برگزید تا مقتدای ورزشکاران باشد و پیشوای متقیان.

بدینوسیله اینجانب مراتب تقدیر و تشکر خود را از جامعه کشتی استان خوزستان ، هیئت های کشتی شهرستان ها ، مربیان ، حامیان ورزش اول کشور در استان خوزستان ، مهندس احمدی دبیر هیئت کشتی خوزستان و سایر عزیزانی که در راه کسب این عنوان با ارزش قهرمانی دست ما را به گرمی فشردند و در این راه پر فراز و نشیب با وجود قرار داشتن استان خوزستان در شرایط سخت کرونایی ، یاری رسان ما بودند ، اعلام می نمایم .

آرزوی موفقیت و توفیق روزافزون کلیه عزیزان و زحمتکشان کشتی استان خوزستان را از خداوند منان مسئلت می نمایم . موفق و پیروز باشید .

ارسال دیدگاه